Lần đầu tiên mua được may tính ban l Acer Aspire XC-830 [jarai]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.