Lỗi Windows 10 không sleep được, bật máy không lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.