Máy tính chạy sai giờ phải làm sao đây???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.