Máy tính quạt chạy nhưng không lên nguồn,hoặc hoạt động một lúc tự ngắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.