Mini Windows XP on USB?!?!

Rate this postI used rufus to format Hiren’s Boot CD 15.2 on a USB drive.
Check this out:

Windows VISTA review:

Windows 7 is DEAD:

Protect Your Windows PC:

Tag: mini win xp usb, hirens, hiren, hiren’s, boot, cd, 15.2, minature, mini, win, windows, xp, Xp, XP, on, USB, flash, drive, using, etcher, rufus, mac, linux

Xem thêm: https://khothủthuật.vn/category/pc

Nguồn: https://khothủthuật.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.