Thẻ kho với công thức tính dồn trong Excel và Add-in A-Tools | Accumulated Formula in Excel

Rate this postViệc thực hiện phép tính cộng, trừ dồn trong ngôn ngữ SQL với Excel là rất khó, thậm chí không làm nổi, nếu có làm thì phải tạo nhiều bảng trung gian dẫn đễn tốc độ báo cáo bị chậm. Với việc sử dụng hàm BS_SQL trong A-Tools bạn sẽ tạo được báo cáo có tính cộng trừ dồn, hay tính lũy kế với lệnh SQL kết hợp với hàm DATA trở nên rất dễ dàng. Nắm được phương pháp này các bạn sẽ làm được nhiều dạng báo cáo khác trong doanh nghiệp như sổ quỹ, theo dõi trừ nợ,…

Tag: mẫu thẻ kho bằng excel, add-in, addin, atools, A-Tools, Báo cáo động, Bluesofts, Nguyễn Duy Tuân, thẻ kho, tổng hợp nhập xuất tồn, n-x-t, SQL, ADO, trích lọc, nhiều điều kiện, lũy kế, tính dồn, cộng dồn, trừ dồn, tính đuổi, excel, báo cáo phân cấp, báo cáo phân nhóm, group, header, footer, grouping, level, muilti level, report, group report

Xem thêm: https://khothủthuật.vn/category/pc

Nguồn: https://khothủthuật.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.